Banner

Các địa phương công bố nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Chủ Nhật, 01/12/2019, 21:16 [GMT+7]

(TTV) - Trong 2 ngày 30/11 và 1/12, các địa phương gồm: Nga Sơn, Như Xuân, Thạch Thành, Quảng Xương, Vĩnh Lộc đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 786 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

 

Tại huyện Nga Sơn, 5 đơn vị hành chính gồm các xã: Nga Lĩnh, Nga Nhân, Nga Mỹ, Nga Hưng và thị trấn Nga Sơn sẽ được sắp nhập thành 2 đơn vị hành chính là xã Nga Phượng và thị trấn Nga Sơn. Đảng bộ xã Nga Phượng được sáp nhập từ 2 đơn vị là xã Nga lĩnh và xã Nga Nhân. Đảng bộ Thị trấn Nga Sơn được sáp nhập từ 03 đơn vị là xã Nga Mỹ, xã Nga Hưng và Thị Trấn Nga Sơn. 

Tại UBND thị trấn Yên Cát và UBND xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân đã công bố  sắp xếp sáp nhập xã Yên Lễ vào thị trấn Yên Cát, sáp nhập xã Xuân Quỳ vào xã Hóa Quỳ. Đơn vị hành chính cấp xã mới trên địa bàn huyện Như Xuân chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 1/12/2019.

Huyện Thạch Thành sáp nhập xã Thành Kim vào thị trấn Kim Tân với tên gọi mới là thị trấn Kim Tân. Xã Thạch Bình mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Thạch Tân vào xã Thạch Bình. Thị trấn Vân Du mới cũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng với xã Thành Vân. Các xã Thạch Bình, thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du đã tổ chức kỳ họp HĐND để bầu các chức danh HĐND và UBND.

Huyện Quảng Xương thực hiện sắp xếp 7 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính, đó là: sáp nhập xã Quảng Phong, xã Quảng Tân vào thị trấn Quảng Xương. Sau khi nhập, thị trấn Quảng Xương được lấy tên là thị trấn Tân Phong. Thành lập xã Quảng Phúc trên cơ sở nhập xã Quảng Vọng vào xã Quảng Phúc. Thành lập xã Tiên Trang trên cơ sở xã Quảng Lĩnh và xã Quảng Lợi.

Huyện Vĩnh Lộc đã tiến hành sáp nhập 6 xã, thị trấn thành 3 đơn vị hành chính mới đó là xã Ninh Khang, trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Ninh và xã Vĩnh Khang; xã mới Minh Tân, trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Minh và Vĩnh Tân và thành lập Thị trấn Vĩnh Lộc mới, trên cơ sở nhập toàn bộ xã Vĩnh Thành vào Thị trấn Vĩnh Lộc. Như vậy sau khi sáp nhập huyện Vĩnh Lộc còn 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 12 xã, 1 thị trấn./.

 

 

Huyện Quan Hóa thực hiện sắp xếp 6 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính, đó là: sáp nhập xã Xuân Phú vào xã Phú Nghiêm lấy tên là xã Phú Nghiêm. Thành lập thị trấn Hồi Xuân trên cơ sở sáp nhập xã Hồi Xuân và thị trấn Quan Hóa và thành lập xã Phú Xuân trên cơ sở xã Thanh Xuân và xã Phú Xuân.

Bản tin Thời sự tối TTV

.