Banner

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Thanh Hoá

Thứ Ba, 03/12/2019, 20:33 [GMT+7]

(TTV) - Chiều ngày 3/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

 

Làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác có các đồng chí:Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị, nhấn mạnh những kết quả toàn diện và nổi bật mà Thanh Hoá đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tỉnh đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay và cao nhất các tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách vượt kế hoạch; là tỉnh đi đầu cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 và 37 của Bộ Chính trị và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định: Trong 5 năm trở lại đây tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả này, tạo nền tảng vững chắc và niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đại biểu đánh giá cao tính chủ động, quyết liệt, sáng tạo của tỉnh Thanh Hoá trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, khơi dậy được sức mạnh truyền thống văn hoá, lịch sử thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cũng rất chủ động trong việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi những thông tin trên địa bàn nên những thông tin chính xác được đưa kịp thời, không để thông tin không chính xác lan truyền rộng rãi, giữ được môi trường ổn định cho phát triển.

Báo cáo với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin thêm về việc tỉnh khai thác, phát huy hiệu quả các điểm mạnh để tăng tốc bứt phá. Đồng thời, đã hoạch định đường hướng phát triển và chuẩn bị những công việc lớn, những dự án quan trọng để tạo nền, tạo đà cho giai đoạn tới. Và để thực hiện được mục tiêu to lớn đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, đồng ý chủ trương để tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng Đề án, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về “xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong năm 2020 và đề xuất một số nội dung quan trọng khác để Thanh Hoá có thêm động lực tăng tốc, bứt phá trong thời gian tới, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá Thanh Hoá có bước tiến bộ mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng tốc bứt phá, tỉnh chuẩn bị cân đối được thu chi ngân sách. Đây thực sự là nỗ lực vượt bậc của một tỉnh đất rộng, người đông, có rất nhiều khó khăn như Thanh Hoá.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá Thanh Hoá có bước tiến bộ mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá Thanh Hoá có bước tiến bộ mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí biểu dương Thanh Hoá đổi mới, sáng tạo trong việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương bằng phương pháp trực tuyến, trực tiếp và thực hiện khá mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Đồng chí cho rằng: Chính sự đổi mới, sáng tạo này đã giúp cho việc quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng nhanh hơn, rộng hơn, chắc hơn, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức thống nhất hơn trong triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt là việc sáp nhập xã, phường, thị trấn. Tỉnh đã giảm tới 76 xã, tương đương với số xã của một tỉnh và điều quan trọng nhất là tỉnh đã tạo được sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận lớn trong nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng biểu dương Thanh Hoá tích cực, chủ động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và lưu ý một trong những nội dung quan trọng chuẩn bị cho đại hội là tổng kết thực tiễn. Bởi thực tiễn sinh động ở địa phương là nơi kiểm nghiệm sâu sắc nhất các chủ trương của Đảng có phù hợp hay không để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nhằm giải quyết cho được các vấn đề của thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu Thanh Hoá tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, các đầu mối trực thuộc các sở, ngành của tỉnh và đặc biệt coi trọng đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, sự đồng thuận của xã hội trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 35 "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Đây là Nghị quyết rất quan trọng. Vấn đề này càng trở nên thời sự cấp bách khi chúng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Bởi đây là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chống phá. Do vậy, từng cán bộ, Đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, nếu vi phạm phải xử lý quyết liệt và nghiêm khắc, không tạo cớ cho các đối tượng xấu lợi dụng.  

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý:  Năm 2020 là năm rất quan trọng, nhiều ý nghĩa, năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm của nhiều ngày kỷ niệm quan trọng của tỉnh, của đất nước, cho nên Thanh Hoá phải tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn như: 90 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho các tầng lớp nhân dân thấy rõ những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh đã đạt được, đặc biệt là kể từ khi Đảng ta ra đời đến nay, từ đó, có thêm động lực, niềm tự hào và quyết tâm chung sức, đồng lòng, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, các đề xuất của Thanh Hoá là phù hợp và cần thiết để tỉnh có thêm động lực tập trung phát triển, sớm đưa Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./.

Theo thời sự tối ngày 3.12/TTV

.