Banner

Khai giảng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị

Thứ Hai, 30/12/2019, 21:08 [GMT+7]

(TTV) - Chiều 29/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa học 2019-2020. 

 

Tham gia khóa học có 75 học viên là cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Đây là những học viên đã có bằng tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân Lý luận chính trị văn bằng 2 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp. Trong thời gian 4 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, xây dựng đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, những kiến thức lý luận cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa … và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Qua đó, các học viên được nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.