Banner

Quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 205 của Bộ Chính trị và giao ban công tác Tổ chức Xây dựng Đảng

Thứ Hai, 02/12/2019, 20:58 [GMT+7]

(TTV) - Chiều 2/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị, về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương  chủ trì hội nghị. 

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa  có các đồng chí:  Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Quy định số 205 của Bộ Chính trị gồm 4 phần, 15 điều, được thiết kế chặt chẽ, nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để cảnh báo, nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ; các hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Đây là văn bản mang tính pháp quy đầu tiên của Đảng về kiểm soát quyền lực cũng như kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, phòng chống chạy chức chạy quyền.

Để thực hiện hiệu quả Quy định này, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất những giải pháp trọng tâm, như: cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội; tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất cao với đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019. Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt; chủ động tham mưu công tác chuẩn bị, ban hành các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 48 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Trong thời gian tới, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động bám sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng; tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019; xây dựng kế hoạch công tác năm 2020; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Tổ chức Xây dựng Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt các thẩm quyền được giao và sớm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.