Banner

THÔNG BÁO: Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Năm, 05/12/2019, 11:01 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 03/12/2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra thông báo về thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

(Hình tư liệu: Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII)
(Hình tư liệu: Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII)


Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, quyết định một số nội dung theo quy định của pháp luật.

Thời gian: 03 ngày, bắt đầu từ 7h30, thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B), số 133, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung, chương trình, tài liệu kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đăng tải trên Website của Hội đồng nhân dân tỉnh tại địa chỉ: http://hdndthanhhoa.gov.vn.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo đến các cơ quan báo chí địa phương và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được biết, đến dự và đưa tin kỳ họp./.

Theo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

.