Banner

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Tư, 12/02/2020, 21:53 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 12/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp phiên thường kỳ tháng 2/2020 để nghe, thảo luận về Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ trình bày dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Tiểu ban Nội dung Đại hội chuẩn bị.

Các đại biểu xác định rõ: Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ để xây dựng các văn kiện khác trình Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Do vậy, với tinh thần xây dựng cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị, sâu sắc thể hiện được trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết với mỗi bước đi lên của tỉnh. Các ý kiến đánh giá cao bố cục, nội dung của dự thảo đã bám sát đề cương Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến, vừa kế thừa các báo cáo của nhiệm kỳ trước, vừa có sáng tạo như Đại hội XVII  có thêm chương trình trọng tâm, sang Đại hội XVIII thêm các khâu đột phá. Đến đại hội XIX phải tính toán kỹ việc nên hay không nên bổ sung 5 trụ cột phát triển của tỉnh vào Báo cáo chính trị?

Tuy nhiên, qua thảo luận, các đại biểu cũng cho rằng: Các đánh giá, nhận định trong dự thảo Báo cáo chính trị thiên về báo cáo, chưa sâu sắc, chưa thể hiện tương xứng với vai trò lãnh đạo của một Đảng bộ lớn có vị trí và vai trò quan trọng như Thanh Hoá. Bởi kết quả của nhiệm kỳ này rất rõ nét thể hiện qua hệ thống các chỉ tiêu đã đạt được, nhất là trong tăng trưởng kinh tế; đầu tư kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; giáo dục; y tế; thể thao thành tích cao; đảm bảo an ninh – chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Cho thấy càng về cuối nhiệm kỳ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ càng chắc chắn, hiệu quả hơn. Kinh tế tăng trưởng vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế tăng cao, mô hình tăng trưởng, quan hệ sản xuất có nhiều đổi mới nên mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của tỉnh đều rất cao. Vì vậy, phải đánh giá kỹ, sâu những kết quả đạt được, dự báo chính xác thuận lợi, khó khăn, thách thức để đặt ra hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ tới cho chuẩn xác, có tính phấn đấu và tính khả thi cao. Do vậy, dự thảo cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp, các đánh giá sâu và kỹ, phản ánh được thực chất thực tế cuộc sống.

Các đại biểu cho rằng: Trong Báo cáo chính trị, những nhận định, đánh giá phải mang tính khái quát nhưng nổi bật, toàn diện, sâu sắc, thể hiện được sự khác biệt so với nhiệm kỳ trước từ kết quả, những chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, hạn chế, yếu kém đến các bài học kinh nghiệm. Những năm qua, Thanh Hoá đã ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - văn hoá – xã hội đến xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tỉnh đang nuôi dưỡng và hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng với những định hướng, giải pháp và các bước đi rất rõ ràng, cụ thể, điều này, phải được thể hiện rõ nét trong Báo cáo chính trị.

Các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến xác đáng, giá trị về chủ đề, phương châm Đại hội; tình hình và những kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu và định hướng phát triển; định hướng tiếp tục đổi mới các ngành, lĩnh vực chủ yếu; các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược. Có ý kiến nhận xét dự thảo còn đơn giản, chưa đánh giá sát đúng một số mặt công tác quan trọng về lãnh đạo công tác dân vận, Hội cựu chiến binh, Công tác thanh niên và đề nghị cần phải bổ sung đánh giá sâu sắc hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến  đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, giá trị, đáng trân trọng của các đại biểu và  yêu cầu Tiểu Ban nội dung tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo chính trị. Đặt yêu cầu: Những nhận định, đánh giá trong Báo cáo chính trị phải có tính khái quát cao, có tầm nhìn tổng kết, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nêu rõ: Mặc dù, trong quá trình làm đề cương Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất nội dung chủ đề đại hội, trong đó có mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có một số ngành, lĩnh vực trong nhóm dẫn đầu cả nước, nhưng trên thực tế, đến thời điểm hiện tại Thanh Hoá đã có nhiều lĩnh vực đứng đầu cả nước, nên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ đề đại hội nên đổi lại là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đánh giá rất cao sự chuẩn bị của Tiểu ban nội dung, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý: Báo cáo chính trị trình đại hội vừa mang tính tổng kết khái quát, tính chính trị tư tưởng, tính hiệu triệu, truyền cảm hứng, nên việc đánh giá kết quả, hạn chế yếu kém, bài học kinh nghiệm…cũng phải viết với tinh thần đó. Đặc biệt, phần nhiệm vụ, giải pháp phải chuẩn bị cụ thể,  đường hướng rõ, giải pháp khả thi, tạo ra được tinh thần phấn chấn, động lực mới cho toàn thể cán bộ và người dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, cùng chung tay quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Khi xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, phải lấy kết quả đã đạt được 4 năm qua và con số kế hoạch của năm 2020 đã được HĐND tỉnh nghị quyết  để tính toán cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho  ý kiến vào từng đánh giá cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện 5 chương trình trọng tâm , 4 khâu đột phá, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm và lưu ý: Riêng phần đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ này, phải thể hiện rõ nét kết quả đã đạt được vì Thanh Hoá làm được nhiều việc đi đầu cả nước. Công tác cán bộ tốt chính là nền móng,  là động lực để tỉnh tạo được sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.  

Riêng các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá đã có đề án và được giao cụ thể cho các ngành thực hiện, nên UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các ngành đánh giá để bổ sung vào Báo cáo chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ  thống nhất với 4 bài học kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu bổ sung  6 kết quả nổi bật của nhiệm kỳ, cùng nhận định: “Chưa bao giờ Thanh Hoá có tiềm lực và vị thế như hiện nay” vào phần đánh giá chung  của dự thảo báo cáo.

Phần 2 về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu bổ sung một số yếu tố thuận lợi, dự báo khó khăn, thách thức , cho ý kiến cụ thể vào phương hướng chung, các phương án, các chỉ tiêu cụ thể và đề nghị để cả 3 phương án, trong đó, đề xuất chọn phương án 2 để trình xin ý kiến Trung ương quyết định.

Về các chương trình trọng tâm, đồng chí Bí thư yêu cầu phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, và từng chương trình phải viết rõ tập trung vào những việc gì. Cụ thể:

Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020 – 2025 phải tập trung vào ruộng đất, doanh nghiệp trong nông nghiệp, các sản phẩm OCOP, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, vào nông thôn mới. Chươg trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 tập trung vào việc huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng, chú trọng cả nhà đầu tư nước ngoài trong đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư; các dự án chủ lực, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính. Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2020 – 2025 tập trung vào quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực, văn hoá và thương hiệu du lịch. Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá, giáo dục, y tế giai đoạn 2020 – 2025  tập trung vào văn hoá vật thể, phi vật thể, xây dựng con người Thanh Hoá, văn hoá Thanh Hoá, hình ảnh Thanh Hoá. Giáo dục , y  tế  thì giữ và phát huy thành tích mũi nhọn, đại trà thì phải có đột phá về thành tích. Riêng y tế phải thể hiện được  là điểm sáng trong nhiệm kỳ, phấn đấu trở thành trung tâm y học vừa túi tiền hàng đầu. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi  phía Tây của tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025 tập trung vào việc: Sắp xếp ổn định dân cư, nghiên cứu lại trung tâm vùng miền núi, hạ tầng , sản xuất thu nhập bà con, đời sống văn hoá tinh thần, giải quyết tệ nạn xã hội để tập trung đầu tư và tạo ra sự thay đổi lớn cho khu vực miền núi. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tập trung vào Tổ chức bộ máy, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ về đạo đức, ý chí tinh thần, chuyên môn nghiệp vụ cho thế hệ tới vì sự thịnh vượng, văn minh của tỉnh, vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Công tác đánh giá cán bộ phải tiếp tục lượng hoá trên cơ sở các quy định của Trung ương. Kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ.

Về các khâu đột phá, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu  tiếp thu ý kiến các đại biểu đã đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo chính trị. Riêng 5 trụ cột phát triển của tỉnh, phải lồng vào các chương trình trọng tâm để thực hiện.

Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tính toán kỹ lưỡng để xác định: Giai đoạn 2020 – 2025, động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh là gì để có giải pháp rõ ràng, cụ thể, khả thi .

Trên cơ sở kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, từng ngành, từng đơn vị chủ động viết phần việc của mình chuyển đến Tiểu Ban nội dung trước 16/2 để hoàn thiện Báo cáo chính trị, ngày 20/2 trình Thường trực Tỉnh uỷ.

Ngày 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ngày làm việc để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.