Banner

Ngày làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, 25/05/2020, 20:11 [GMT+7]

(TTV)- Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khóa XIV, ngày 25/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến và cho ý kiến các dự án: Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên(sửa đổi); nghe tờ trình và thảo luận về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tham dự phiên họp, tại điểm cầu Thanh Hoá có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hoá và các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn.

Mở đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Dự thảo có bố cục gồm 04 Chương, 42 Điều, quy định về  phạm vi, nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trách nhiệm của Tòa án đối với công tác hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại; công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với tên gọi và phạm vi điều chỉnh; các nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về quyết định công nhận kết quả hòa giải thành; các nội dung liên quan đến hòa giải viên, vấn đề bảo mật thông tin trong hoạt động hòa giải, đối thoại,..

Tiếp đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đa số các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung các quy định chặt chẽ hơn trong dự thảo Nghị quyết để chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực sự có tác động đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế việc bỏ hoang ruộng đất, tránh lãnh phí nguồn lực đất đai.

Cũng trong ngày 25/5, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Một số nội dung của dự thảo Luật tiếp tục xin ý kiến các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp 9, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của thanh niên; chính sách của nhà nước đối với thanh niên;

Thứ 3, ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục làm việc theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước.

Theo Thời sự tối 25/5/2020

.