Banner

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư, 03/06/2020, 21:41 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 03/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã duyệt nội dung và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cho ý kiến về Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hoá khoá XX tại Đại hội XXI của Đảng bộ thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho rằng: dự thảo Báo cáo chính trị của thành phố Thanh Hoá được xây dựng khá công phu, kết cấu, bố cục hợp lý.

Tuy nhiên, chủ đề của báo cáo chính trị cần phải nghiên cứu, viết lại để mang tính khái quát cao hơn, đồng thời phải rõ đường hướng cho 5 năm tới. Ngoài ra, do cách tiếp cận của thành phố, khi tính toán số liệu chưa bao quát hết mọi lĩnh vực nên phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020 chưa thật sát tình hình thực tế. Kết quả mọi mặt của thành phố Thanh Hoá chưa được làm rõ, chưa phản ánh hết được những việc thành phố làm, chưa thực sự thuyết phục bằng những sản phẩm, số liệu cụ thể. Các đại biểu đánh giá trong nhiệm kỳ qua, thành phố Thanh Hoá có 3 điểm nổi bật về kinh tế là: Kinh tế tăng trưởng cao, năng lực và quy mô giá trị sản xuất ngày càng lớn mạnh, cơ cấu kinh tế phát huy được lợi thế của thành phố; Phát triển doanh nghiệp nhanh, mạnh gắn chặt với nâng cao năng lực sản xuất; Hạ tầng đô thị phát triển nhanh, đồng bộ. Tuy nhiên  so với tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh, thì thành phố Thanh Hoá chưa có sự bứt phá.

Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội, cần phải đánh giá sâu thêm về các hoạt động văn hoá của thành phố trong bối cảnh chung của cả tỉnh, đặc biệt là các thiết chế văn hoá, kết quả xã hội hoá trên lĩnh vực y tế, giáo dục; kết quả thực hiện nghị quyết 04 và nghị quyết  05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đến năm 2020. Đáng giá kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá chưa rõ, số liệu ít và chưa thấy được sản phẩm cụ thể.

Phần hạn chế, yếu kém viết chung chung. Những hạn chế nhìn rõ, tồn tại nhiều năm, gây bức xúc như hạ tầng cơ bản của thành phố đầu tư dở dang, gây bất cập cho đời sống và sinh hoạt của người dân và không đảm bảo mỹ quan đô thị thì chưa được đề cập trong dự thảo báo cáo.  Về công tác cán bộ, chưa làm rõ hạn chế về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; chưa đánh giá sâu năng lực, phẩm chất, sự trách nhiệm, sáng tạo, tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ trong bộ máy của thành phố, đặc biệt là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt.

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Thành phố Thanh Hoá là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của cả tỉnh, nhưng trong phần II  của dự thảo báo cáo chính trị về Phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, lại chưa thể hiện đúng tầm. Phương hướng chung cần phải nghiên cứu viết lại vì chưa thấy rõ động lực để thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Hệ thống các chỉ tiêu đưa ra, có chỉ tiêu thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Các đại biểu nêu ví dụ: chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển đặt mục tiêu 160.000 tỷ đồng, chỉ tăng 20.000 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước là quá thấp. Trong khi tỉnh đang kỳ vọng rất nhiều vào thành phố Thanh Hoá với các dự án lớn đã được xác định rõ và sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ này. Công nghiệp, xây dựng, thành phố đặt mục tiêu tăng 14% là thấp, dịch vụ tăng 18,4% là quá cao, nên cần rà soát lại để đưa ra chỉ tiêu sát đúng với sự phát triển kinh tế của thành phố. Các đại biểu cho rằng: Thành phố Thanh Hoá phải có chương trình trọng tâm về phát triển công nghiệp và xây dựng, bởi đây là cái gốc để tạo sự đột phá cho thành phố. Phải nêu rõ chương trình xây dựng thành phố thông minh, bởi thành phố Thanh Hoá chính là bộ mặt của tỉnh nên phải thể hiện trách nhiệm đối với tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, giá trị của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và ghi nhận sự trăn trở, suy nghĩ, dày công xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của thành phố Thanh Hoá. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng: dự thảo báo cáo chính trị vẫn chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới, với sự phát triển của thành phố Thanh Hoá trong tương lai.

Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Chủ đề báo cáo phải viết lại cho phù hợp. Dứt khoát thành phố Thanh Hoá phải xác định được mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2025 để toàn đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố dồn sức phấn đấu.

Phần I, phải tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ để đánh giá cho sát đúng. Đánh giá mặt được phải rõ ràng, gãy góc, toát lên được kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thanh Hoá đã đạt được . Các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá phải đánh giá kỹ lưỡng, đặc biệt những chương trình liên quan đến kinh tế.

Về hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Những mục tiêu chưa đạt được phải viết cụ thể, đặc biệt là phần kết cấu hạ tầng, hệ thống tiêu thoát nước, môi trường, việc kêu gọi đầu tư còn lệ thuộc nhiều vào tỉnh, các vấn đề liên quan đến công an xã, các cuộc vận động trên địa bàn, thực hiện nghị quyết 04, 05, công tác cải cách hành chính, công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội,  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn phải soi vào nghị quyết của nhiệm kỳ trước để nhìn nhận, đánh giá và tìm giải pháp khắc phục.

Phần II: Phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải viết lại. Thành phố Thanh Hoá phải phân tích, đánh giá tình hình trong nước, quốc tế, đặc biệt là khả năng phát triển của tỉnh trong tương lai để chuẩn bị đường hướng phát triển cho ngang tầm, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của cả tỉnh. Trong phương hướng chung, phải nhấn mạnh nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất phương châm hành động là: Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương – Sáng tạo – Phát triển. Về hệ thống các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, yêu cầu thành phố Thanh Hoá trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, tiến hành xây dựng các chỉ tiêu cho thật sát đúng, có tính phấn đấu cao, trong đó, phải tính toán lại chỉ tiêu huy động vốn và thu nhập bình quân đầu người để phấn đấu thực hiện. Phải kết cấu lại và bổ sung thêm các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: cơ sở để phát triển kinh tế phải là chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị. Vì vậy, đây phải là chương trình đầu tiên. Chương trình thứ hai là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính và xây dựng thành phố thông minh. Ba là phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Bốn là chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “ người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” và 5 là chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu thành phố Thanh Hoá xây dựng lại toàn bộ tập trung vào  tiềm năng, quy hoạch, nguồn lực đầu tư, kinh tế ngành, ngân sách và các vấn đề khác. Vì vậy, giải pháp số 1 phải là đánh giá tiềm năng, lợi thế của thành phố Thanh Hoá về mọi mặt, tập trung quy hoạch chung, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, trong đó có đô thị, quy hoạch chi tiết phát triển đô thị, phát triển các ngành, lĩnh vực khác và đầu tư phát triển hạ tầng. giải pháp 2 là huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, làm rõ nguồn lực trong từng lĩnh vực đầu tư, trong từng thành phần tham gia đầu tư, nguồn lực từ thành phố, nguồn lực từ ngân sách, nguồn lực từ các doanh nghiệp thành phố, ngoài thành phố, doanh nghiệp FDI, nguồn lực trong dân, sự hỗ trợ của tỉnh, của trung ương. 3 là phát triển kinh tế ngành như công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp.  4 là giải pháp về thu ngân sách và phát triển doanh nghiệp. 5 là giải pháp về tài nguyên môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. 6 là giải pháp về khoa học công nghệ và khối văn xã. 7 là giải pháp đảm bảo quốc phòng an ninh ,  trật tự an toàn – xã hội và công tác đối ngoại.

Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: điều quan trọng số 1 là công tác đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ ngang tầm nhiệm vụ mới. Đồng chí lưu ý: Bồi dưỡng nêu ở đây là bồi dưỡng nghiệp vụ đi liền với nhiệt huyết, cái tâm và tầm của người cán bộ để đào tạo ra được một đội ngũ cán bộ nói đi đôi với làm, nói gì làm đúng cái đó, hứa cái gì thực hiện thành công cái đó. Bởi những việc này chính là thể hiện sự tự trọng của cán bộ đối với đảng viên và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định: Nếu làm được điều này, chắc chắn thành phố Thanh Hoá phát triển, bởi không còn những cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, mà chỉ có những cán bộ dám nhìn thẳng vào sự thật, đủ đức, đủ tài, trách nhiệm, sáng tạo, tận tận, tận lực vì sự phát triển của quê hương.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu thành phố Thanh Hoá nhanh chóng chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị để trình đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào ngày 11/6 tới./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.