Banner

Đại hội Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 05/06/2020, 19:49 [GMT+7]

(TTV)- Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sau gần 1 năm thành lập Đảng bộ từ tháng 7/2019 đến nay.

Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới là: lãnh đạo đơn vị phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về khoa học công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng đảm bảo phát triển bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đản bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa khóa I và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo Thời sự tối 5/6/2020

.