Banner

Duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Thứ Hai, 29/06/2020, 19:42 [GMT+7]

(TTV)- Sáng 29/6, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị duyệt các nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn  lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn khóa XXIV trình tại Đại hội khóa XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025, các đại biểu cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chất lượng tốt, bao quát các kết quả nổi bật huyện Đông Sơn đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Dự thảo cũng đã đánh giá kỹ các hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm có tính chiến đấu cao. Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế xã hội, 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020-2025 khá rõ ràng về Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Phát triển công nghiệp và đô thị; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát triển hạ tầng kinh tế xã hội  đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt và đời sống của Nhân dân; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị Ban thường vụ huyện ủy Đông Sơn nghiên cứu tiêu đề báo cáo chính trị khái quát, ngắn gọn, thể hiện rõ mục tiêu về đẩy mạnh công nghiệp hóa và phấn đấu trở thành huyện kiểu mẫu vào năm 2025.

Với mục tiêu đó, huyện cần đánh giá kỹ hơn kết quả về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển đô thị; phát triển doanh nghiệp và hiệu quả công tác hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Đông Sơn cần nghiên cứu kỹ các giải pháp về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho sản phẩm sản xuất trên địa bàn. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cần có các giải pháp thu hút các dự án sản xuất có công nghệ cao, công nghiệp điện tử, phát triển hạ tầng thương mại; Cần xây dựng nhóm nhiệm vụ và giải pháp riêng về quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển vùng huyện Đông Sơn phù hợp với quy hoạch phát triển tỉnh Thanh Hóa, phát huy được các lợi thế so sánh của một huyện nằm gần thành phố Thanh Hóa và các vùng kinh tế động lực, có hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư ngày càng đồng bộ. Huyện cũng cần chú trọng tới các mục tiêu, giải pháp về bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh về bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai, xây dựng hệ chính quyền cơ sở vững mạnh.

Thay mặt tổ công tác của ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả nổi bật huyện Đông Sơn đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020 đó là luôn đạt tốc độ tăng trưởng trên 18%, là một trong số các huyện đạt tốc độ tăng trưởng cao. Các kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp- thương mại, xây dựng, thu ngân sách luôn trong nhóm huyện dẫn đầu. Đặc biệt, Đông Sơn là huyện thứ 3 của tỉnh đạt tiêu chí về nông thôn mới, một tiêu chí rất tổng hợp, thành công lớn nhất của huyện trong nhiệm kỳ qua. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều sáng tạo. Việc đánh giá đúng, khách quan những kết quả đạt được, các hạn chế tồn tại sẽ giúp Đông Sơn rút ra các bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhịêm vụ giai đoạn 2021-2025.

Cho ý kiến cụ thể vào nội dung dự thảo báo cáo Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cho rằng, Đông Sơn là huyện ven đô, trên địa bàn đã và đang có nhiều dự án công nghiệp, các cụm công nghiệp đang triển khai, hệ thống giao thông phát triển, thuận lợi cho thu hút đầu tư, do vậy, huyện cần nghiên cứu xây dựng một số chỉ tiêu có tính phấn đấu cao hơn như chỉ tiêu về tốc độ tăng giá trị sản xuất, huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ đô thị hóa.

Huyện cần tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, xác định lại các chương trình trọng tâm các khâu đột phá. Trong đó có chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; chương trình phát triển đô thị và Chương trình xây dựng hệ tống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Huyện nên xác định hai khâu đột phá đó là: Đột phá trong Đầu tư phát triển hạ tầng Kinh tế xã hội đồng bộ, đáp ứng phát triển sản xuất, sinh hoạt và đời sống của Nhân dân; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng  và cải cách thủ tục hành chính.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện Đông Sơn cần xác định việc đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền bững; các mục tiêu cụ thể về phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp sạch, công nghệ cao và theo chuỗi giá trị; phát triển Công nghiệp, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng sản phẩm OCOP; mục tiêu về triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, logistic; làm rõ các giải pháp và nhiệm vụ  phát triển đô thị; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Đông Sơn tiếp thu cao nhất các ý kiến góp ý xác đáng của các đại biểu tại hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị cũng như các văn kiện phục vụ đại hội đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Theo Thời sự tối 29/6/2020

.