Banner

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ Hai, 29/06/2020, 19:45 [GMT+7]

(TTV)- Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; lãnh đạo ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành phố.

6 tháng đầu năm 2020, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo.

Hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp từng bước đi vào nền nếp, nội dung, hình thức hoạt động được đổi mới; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai rộng khắp; đã tổ chức được nhiều hình thức đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, thông tin bịa đặt; kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà  nước và của tỉnh. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác phòng chống dịch COVID – 19 của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, những chuyển biến, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đồng thời làm rõ một số nội dung về nhận thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng lưu ý một số hạn chế,  tồn tại như: trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số địa phương, đơn vị vẫn còn để xảy ra những sai phạm, khuyết điểm để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá; một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chưa có được những cách làm phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm rất lớn, phải thực hiện mục tiêu “kép”, đó là vừa phải thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời phải tiếp tục ngăn chặn, phòng, chống dịch COVID-19.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đề nghị: Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục tập trung cùng với cấp uỷ, chính quyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị,  gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong dư luận. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết TW 4 khoá (XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các quy định về nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu trong công việc, hành động, sinh hoạt….Tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời luôn tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong nội bộ Đảng và trong nhân dân.

Theo Thời sự tối 29/6/2020

.