Banner

Sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Tư, 01/07/2020, 22:13 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 1/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ.

6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện  vừa phải chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các cấp giao, nhưng ngành Tổ chức xây dựng Đảng và ngành Nội vụ cả nước đã triển khai đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, ít sai sót. Kết quả nổi bật là đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp; tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử  Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; công tác xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, gắn với vị trí việc làm được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung đánh giá, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; rút ra 6 bài học kinh nghiệm và thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ thống nhất cao với báo cáo của Ban tổ chức Trung ương và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ ấn tượng trước những kết quả toàn diện mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong bối cảnh rất nhiều khó khăn như 6 tháng đầu năm; trong đó có 3 kết quả hết sức nổi bật. Một là, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII rất cụ thể, chi tiết, kèm theo hệ thống phụ lục rất rõ ràng, có tính chiến đấu cao và rất dễ cho các địa phương thực hiện. Hai là, đã tham mưu cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương sát với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình quán triệt và triển khai thực hiện. Ba là, đã hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của các địa phương.

Chia sẻ với hội nghị những kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cho biết: Trong thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, tỉnh Thanh Hóa có 143 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sáp nhập thành 67 xã, phường, thị trấn mới. Sau sắp xếp, tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ 635 còn 559 đơn vị, giảm 76 đơn vị. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, sau khi sắp xếp, các đơn vị đã kiện toàn tổ chức bộ máy, đến nay hoạt động hiệu quả rất tốt.

Về công tác tổ chức đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Thanh Hóa là Đảng bộ có tổ chức cơ sở đảng và số lượng đảng viên lớn trong cả nước, chỉ sau Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đến ngày 25/6, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội xong ở 1.470 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện và tương đương, đạt 100%, sớm trước 5 ngày so với kế hoạch và đều rất thành công. Đặc biệt là Đại hội Đảng bộ ở những xã, thị trấn mới sáp nhập đều thành công, cho thấy việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị là chủ trương đúng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đối với đại hội cấp trên cơ sở, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công đại hội 3 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Sau đại hội điểm, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành công văn 1727, hướng dẫn các tổ chức Đảng thống nhất cách thức triển khai,  tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến chuẩn bị và tổ chức đại hội. Về nội dung Đại hội, tỉnh Thanh Hóa đã quy định thống nhất hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ tới cho từng cấp, đảm bảo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cho rằng: để đạt được những kết quả ấn tượng trong điều kiện nhiều khó khăn 6 tháng đầu năm, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, thì có 3 yếu tố rất quan trọng, mang tính quyết định. Một là, phải nghiên cứu kỹ càng, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; hai là, phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện ở cấp mình và cấp dưới; ba là, phải chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Đây cũng sẽ là phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24 về bố trí cán bộ cấp phó phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế; Ban Tổ chức Trung ương báo cáo với Ban Bí thư cho phép 1 số ban, sở, ngành có thể bố trí thừa cấp phó, nhưng vẫn đảm bảo tổng số cấp phó của tỉnh không thay đổi. Như vậy sẽ linh hoạt, thuận lợi hơn cho công tác bố trí nhân sự ở địa phương. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị cần tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 cuả Bộ Chính trị, Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  và các văn bản liên quan về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, cần quan tâm đến công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Tập trung lãnh đạo thật tốt đại hội đảng cấp trên cơ sở. Quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo, giữ vững đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn dân. Chuẩn bị tốt báo cáo chính trị để  trình Bộ Chính trị với tinh thần ngắn gọn, rõ ý, sát thực tế, khả thi và có hiệu quả. Đề án nhân sự cần phải được chuẩn bị kỹ, đảm bảo các nguyên tắc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.