Banner

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an – Bộ Quốc phòng

Thứ Sáu, 31/07/2020, 20:31 [GMT+7]

(TTV)- Sáng 31/7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chủ trì. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và có bài phát biểu tại hội nghị.  

Thực hiện Nghị định số 03/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 6 tháng đầu năm, lực lượng công an và quân đội đã tham mưu Đảng và Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng – an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống Covid-19, đưa cuộc sống xã hội, đời sống kinh tế từng bước trở lại “trạng thái bình thường mới”; đồng thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết: trong 6 tháng đầu năm, cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang các cấp của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang, đã thể hiện rõ là lực lượng nòng cốt, có kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở; góp phần quan trọng phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các dấu hiệu gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ và giúp đỡ để các lực lượng vũ trang Thanh Hoá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Thời sự 31/7/2020

.