Banner

Cuộc đời binh nghiệp của Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ Ba, 11/08/2020, 20:22 [GMT+7]

(TTV) - Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng đồng thời là một tướng lĩnh trong quân đội. Ông trực tiếp chỉ huy và tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, từng giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và được phong hàm Thượng tướng. Suốt cuộc đời sự nghiệp của mình, Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã có gần 50 năm cống hiến trong quân đội. Sau đây là những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của Nguyên Tổng bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu.

 

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 ở làng Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1945, ông tham gia phong trào Việt Minh tại địa phương và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 19 tháng 6 năm 1949.

Ngày 1 tháng 5 năm 1950, ông được tổ chức Việt Minh điều động gia nhập quân đội. Ông bắt đầu trưởng thành từ một binh nhì thăng tiến dần đến chức vụ Chính trị viên Đại đội thuộc Trung đoàn 66 Đại đoàn 304.

Từ tháng 9 năm 1954 đến năm 1958, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó chính trị viên, Chính trị viên tiểu đoàn rồi Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66.

Từ tháng 6 năm 1961 đến năm 1966, ông lần lượt giữ chức vụ Phó trưởng ban, Trưởng ban Cán bộ tổ chức Sư đoàn 304, sau đó là Phó chính ủy, rồi Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9, Sư đoàn 304.

Năm 1967, ông được điều động cùng Trung đoàn 9 vào chiến trường Trị Thiên, làm Chính ủy Trung đoàn.

Năm 1968, ông làm Trưởng phòng Tổ chức Quân khu Trị Thiên. Đến năm 1970, là Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên.

Tháng 5 năm 1974, khi Quân đoàn 2 được thành lập, ông được cử giữ chức Chủ nhiệm Cục chính trị Quân đoàn, hàm Thượng tá. Ông trực tiếp tham gia chỉ huy các mũi tiến công của quân đoàn 2 tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Năm 1975, ông trực tiếp chỉ huy mũi tiến công của quân đoàn 2 tiến vào giải phóng Sài Gòn từ hướng Đông Nam.

Năm 1978, ông là Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị, rồi Phó tư lệnh về chính trị Quân khu 9, hàm Đại tá. Đồng thời ông cũng kiêm nhiệm một chức vụ dân sự là Phó Bí thư Khu ủy Khu IX.

Tháng 4 năm 1984, ông được thăng hàm Thiếu tướng, giữ chức vụ Chủ nhiệm chính trị, rồi Phó tư lệnh về chính trị kiêm Chủ nhiệm chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Tháng 8 năm 1988, sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, ông được thăng hàm Trung tướng và được điều về làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tháng 9 năm 1991, là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 1992, ông được phong quân hàm Thượng tướng.

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV

.