Banner

[Infographic] Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên quê hương Thanh Hóa

Thứ Tư, 19/08/2020, 08:23 [GMT+7]

(TTV) -  75 năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, nhân dân Thanh Hóa cùng cả nước bước vào những ngày cách mạng sục sôi, quyết chí, đồng lòng nhất tề đứng lên giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Hãy cùng nhìn lại những ngày tháng hào hùng ấy qua các sự kiện lịch sử sau.

 

 

.
.