Banner

[Infographic] Cuộc đời và sự nghiệp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ Ba, 11/08/2020, 08:44 [GMT+7]

(TTV) - Đồng chí Lê Khả Phiêu  sinh ngày 27-12-1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng năm 1947, vào Đảng ngày 19-6-1949, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (12/1997-  4/2001); Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì dân, vì nước.  

 

Mời quý vị và các bạn xem những hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại đây:

.