Banner

Thành lập Ban tổ chức lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa

Thứ Tư, 12/08/2020, 18:16 [GMT+7]

(TTV) - Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3925-QĐ/TU về việc thành lập Ban tổ chức lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã từ trần. Căn cứ Thông báo số 145-TB/VPTW ngày 12/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng. Sau khi thống nhất với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định:
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại tỉnh Thanh Hóa, gồm các đồng chí có tên sau đây:
1. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban.
2. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, Phó Trưởng ban.
3. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban.
4. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban.
5. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban.
6. Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4, thành viên.
7. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, thành viên.
8. Đồng chí Đinh Tiên Phong, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành viên.
9. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thành viên.
10. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
11. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên.
12. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên.
13. Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên.
14. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên.
15. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành viên.
16. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên.
17. Đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên.
18. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, thành viên.
19. Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên.
20. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên.
21. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên.
22. Đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành viên.
23. Đồng chí Lê Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên.
24. Đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên.
25. Đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên.
26. Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên.
27. Đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên.
28. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên.
29. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành viên.
30. Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, thành viên.
31. Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành viên.
32. Đồng chí Lê Đức Thuận, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thành viên.
33. Đồng chí Trần Huy Chân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên.
34. Đồng chí Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn, thành viên.
35. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn, thành viên.
Điều 2. Ban tổ chức lễ tang có trách nhiệm tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại tỉnh Thanh Hóa bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, theo đúng nghi thức Nhà nước. 
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công. Ban tổ chức lễ tang tự kết thúc hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2020.
 
TTV
 

 

.