Banner

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020)

Thứ Bảy, 01/08/2020, 19:49 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 1/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo cán bộ, lãnh đạo cơ quan Tuyên giáo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày diễn văn kỷ niệm ôn lại lịch sử ra đời ngành Tuyên giáo của Đảng, truyền thống vẻ vang cùng những đóng góp quan trọng của công tác Tuyên giáo Thanh Hóa cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh trong suốt 90 năm qua.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020)
Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020)

Cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tập tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1/8” kêu gọi Nhân dân cả nước chống chiến tranh, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành mốc son trong công tác tuyên giáo của Đảng. Năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo.

Tại Thanh Hóa, ngay từ buổi đầu thành lập, Đảng bộ tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác tư tưởng ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. 90 năm qua, mặc dù có thời điểm thực hiện việc chia tách, hợp nhất, hay thay đổi tên gọi; công tác tuyên giáo luôn gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh; tham mưu cho Đảng bộ tỉnh về các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, cổ động, nghiên cứu lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ... trước đây và ngày nay là trong các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, toàn diện; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa quê hương, đất nước; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Điểm nổi bật trong giai đoạn 2015-2020, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới”; tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học xác định năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào năm 1029; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, tham mưu xây dựng Nhà truyền thống của Đảng bộ tỉnh…

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý. Nhiều đồng chí cán bộ của ngành đã trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh, địa phương, đơn vị.

Trong không khí thân tình, cởi mở, các đại biểu đã có nhiều tham luận, khẳng định vai trò và những đóng góp của ngành Tuyên giáo các cấp đối với sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời nêu lên những thách thức, khó khăn của công tác Tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay và yêu cầu đặt ra đối với ngành Tuyên giáo và những người làm công tác Tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội Thanh Hóa ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà hệ thống các cơ quan Tuyên giáo và những người làm công tác Tuyên giáo đã nỗ lực đạt được trong suốt 90 năm qua. Đồng chí nêu rõ: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước - mở đường”, phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để tỉnh Thanh Hóa phát triển. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với việc tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, tổ chức đảng. Trước mắt, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã định. Hệ thống Tuyên giáo phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng kịp thời các cơ quan báo chí, truyền thông trước các sự kiện, các vấn đề quan trọng, phức tạp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Ngành Tuyên giáo của tỉnh phải phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học - nghệ thuật; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là căn bản, “chống" phải quyết liệt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội. Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo có trình độ chuyên môn và có phương thức hoạt động khoa học, tích cực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, “nói được, làm được”, “nói đi đôi với làm”, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện “Khát vọng thịnh vượng”, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng căn dặn.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy Thanh Hóa chúc mừng ngành Tuyên giáo nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo, giai đoạn 2015-2020. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo giai đoạn 2015- 2020; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 36 cá nhân.

Cũng trong sáng ngày 01/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khai trương Phòng truyền thống, lưu giữ, trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh, sách, khái quát quá trình xây dựng, trưởng thành và những đóng góp của ngành Tuyên giáo Thanh Hóa trong suốt 90 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đây sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, của ngành cho các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo.

Theo Bản tin TS tối 01/8

.