Banner

Huyện Vĩnh Lộc triển khai thực hiên nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Hai, 14/09/2020, 19:48 [GMT+7]

(TTV)- Sáng 14/9, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bề vững, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh”.       

Để thực hiện được mục tiêu này, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 27 chỉ tiêu cụ thể và nhiều nhiệm vụ, giải pháp trên từng lực vực, trong đó tập trung vào 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”.

Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, từ đó, vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị mình. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Theo Thời sự tối 14/9/2020

.