Banner

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Năm, 24/09/2020, 22:46 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 24/9, Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020; và việc thực hiện Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

 

Tham dự hội nghị, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở ngành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành uỷ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ngày càng sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn; bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên và Nhân dân quan tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Chi thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận làm rõ nhiều vi phạm, quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều đảng viên, cán bộ, trong đó nhiều trường hợp là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể đương chức, nghỉ hưu và chuyển công tác, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, rõ đến đâu xử lý đến đó, "không có vùng cấm, hạ cánh an toàn, nhẹ trên, nặng dưới". Nhiều vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời.

Trong nhiệm kỳ, cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra hơn 8.000 lượt tổ chức đảng và gần 30.000 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề gần 11.000 lượt tổ chức đảng cấp dưới và hơn 30.600 lượt đảng viên. UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề đối với gần 6.000 lượt tổ chức đảng và 27.600 lượt đảng viên; đã phát hiện 70 tổ chức đảng và 393 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 37 tổ chức đảng và 210 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 298 tổ chức đảng cấp dưới và 4.247 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đã thi hành kỷ luật 41 tổ chức đảng và 2.471 đảng viên. Cũng trong nhiệm kỳ, cấp uỷ các cấp đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 45 tổ chức đảng (trong đấy có 2 Ban Thường vụ Huyện uỷ) và 3.472 đảng viên (trong đó có 4 Tỉnh uỷ viên và 6 nguyên Tỉnh uỷ viên.

Việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; kết quả xử lý kỷ luật được thông báo công khai, rộng rãi, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, như: một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chưa thực sự coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra của một số cấp ủy, nhất là ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, chưa chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chất lượng kiểm tra, giám sát chưa đồng đều, nhất là cấp cơ sở. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, xử lý kỷ luật chưa đúng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao; đã giải quyết được nhiều vụ việc khó, phức tạp, tạo được hiệu ứng lan toả tích cực, có tác dụng giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp đã thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần không nhỏ trong việc làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị: trong thời gian tới, Tỉnh uỷ Thanh Hoá chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng; tập trung phân loại, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, trước hết là những đảng viên, tổ chức đảng liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng cấp tỉnh; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá, tung tin giả của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp uỷ xây dựng nhân sự cho UBKT Tỉnh uỷ sắp tới và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời khẳng định: trong nhiệm kỳ qua, Thanh Hoá đã có bước phát triển rất mạnh mẽ và toàn diện; một số mục tiêu, chỉ tiêu chúng ta đã đi trước, vượt trước so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong thành công đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng có đóng góp hết sức quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: nếu không có sự chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra rất kịp thời, sâu sát với những kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm theo Điều lệ Đảng, đủ sức răn đe các vụ việc, sự việc, các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm… thì Thanh Hoá sẽ không có môi trường chính trị - xã hội thuận lợi để đạt được những thành tựu nổi bật như trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ uỷ ban kiểm tra các cấp.

Về nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Đường hướng phát triển của Thanh Hoá trong thời gian tới đã được xác định rất rõ với những thuận lợi to lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Điều này cũng đòi hỏi uỷ ban kiểm tra các cấp và những cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, cần tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực, học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Thanh Hoá.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm, khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức kiểm tra được chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm”; đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến yêu cầu: cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp phải nhận thức đúng và đầy đủ hơn nữa vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát là trách nhiệm của cấp uỷ các cấp; uỷ ban kiểm tra là cơ quan tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ. Do vậy, Ban Thường vụ, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng “khoán trắng” công việc kiểm tra, giám sát cho uỷ ban kiểm tra; phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu: phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ, toàn diện, công khai, dân chủ, chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm với mục tiêu quan trọng hàng đầu là phòng ngừa tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, như chấp hành Điều lệ Đảng, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên, đất đai, tài chính, công tác tổ chức cán bộ… kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới bắt đầu. Tập trung nghiên cứu và ban hành các quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các ban của đảng, các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu: ngay sau hội nghị này, các đồng chí Bí thư cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung rà soát lại công việc, trong đó có chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, để tổ chức thực hiện thật tốt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 

Bản tin Thời sự tối TTV 

.