Banner

UBND tỉnh cho ý kiến vào Dự thảo lần 1 Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết 58

Thứ Bảy, 19/09/2020, 22:33 [GMT+7]

(TTV) - Chiều 19/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về Dự thảo lần 1 Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế đề nghị Trung ương ban hành cho tỉnh Thanh Hoá theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.  

 

Dự thảo lần 1 Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh Hoá có kết cấu 5 phần chính, gồm: Mục tiêu, quan điểm; Một số cơ chế chính sách đặc thù đề nghị Trung ương ban hành cho tỉnh Thanh Hoá; Dự báo tác động của việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thanh Hoá; Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù; Tổ chức thực hiện.

Dự thảo đề xuất 23 cơ chế, chính sách đặc thù thuộc 4 nhóm, gồm: Nhóm các cơ chế, chính sách đặc thù chung (gồm 14 cơ chế, chính sách); Nhóm các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (gồm 5 cơ chế, chính sách); Nhóm các cơ chế, chính sách đặc thù đối với các huyện miền núi phía Tây Thanh Hoá (gồm 2 cơ chế, chính sách); Nhóm các cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế (gồm 2 cơ chế, chính sách).

Tại hội nghị, đại diện các sở ngành đã phân tích, làm rõ hơn về đề xuất các cơ chế, chính sách; đồng thời đề xuất bổ sung thêm một số cơ chế, chính sách đặc thù liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các chính sách liên quan đến khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đề xuất được các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi đây là cơ sở để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, là điều kiện, đòn bẩy để thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng và phát triển Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: mục tiêu, đường hướng phát triển của Thanh Hoá đã được xác định rất rõ trong Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị; trách nhiệm của các sở ngành là nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đề ra được các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện thành công Nghị quyết. Quan điểm là không đề xuất dàn trải các cơ chế, chính sách, mà phải căn cứ vào thực tế địa phương để đưa ra các cơ chế đặc thù cho riêng Thanh Hoá và phù hợp với điều kiện phát triển của Thanh Hoá. Các cơ chế, chính sách đó vừa phải có sự bao quát trên các ngành, các lĩnh vực; vừa phải có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng và trúng các lĩnh vực cần thiết phải đề xuất cơ chế, chính sách.

Trên cơ sở 23 cơ chế, chính sách đặc thù mà cơ quan soạn thảo là Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chỉ đạo tập trung xây dựng thành 15 cơ chế, chính sách đặc thù trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, chính sách đối với các huyện miền núi, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng lưu ý: việc xây dựng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phải kèm theo sự phân tích, đánh giá để thấy được tính cần thiết, khả thi, phù hợp với thực tế tại Thanh Hoá khi thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đó, góp phần đạt được các mục tiêu theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng phối hợp với các sở ngành hoàn chỉnh lại Dự thảo Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết 58, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.