Banner
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

[Infographic] Thanh Hóa: Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020

Thứ Hai, 26/10/2020, 07:32 [GMT+7]

(TTV) - Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những bước phát triển nổi bật trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự "đột phá" về tăng trưởng kinh tế với tốc độ 12,1%/năm. 

 

 

.