Banner

Củng cố hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Thứ Năm, 26/11/2020, 21:10 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 26/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị chuyên đề về Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, nhằm đánh giá thực trạng, cảnh báo nguy cơ rủi ro và đề xuất các giải pháp để củng cố, phát triển quỹ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, đến hết ngày 31/10/2020, trên địa bàn tỉnh có 67 quỹ tín dụng nhân dân, với hơn 112.000 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động là trên 6.600 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tiền gửi của dân cư, tổ chức kinh tế chiếm tới 88% trong tổng nguồn vốn. Nhìn chung, hoạt động của các quỹ tương đối ổn định, an toàn, hiệu quả. Hầu hết kinh doanh có lãi, tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép, công tác củng cố phát triển thành viên tiếp tục được quan tâm; đã phát huy được ưu thế trong công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư để cho vay, tương trợ cộng đồng vì sự phát triển bền vững.  

Tuy nhiên, qua thảo luận, các đại biểu cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các quỹ như năng lực quản trị, điều hành của cán bộ quỹ tín dụng còn chưa đồng đều; chưa có kế hoạch, chính sách phát triển thu hút thêm thành viên mới; hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa, cảnh báo vi phạm chưa cao, một số quỹ để xảy ra tình trạng xa rời bản chất và mục tiêu hoạt động , không còn tính liên kết cộng đồng, chạy theo mục tiêu lợi nhuận…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Mục tiêu hoạt động chủ yếu của quỹ tín dụng nhân dân là tương trợ nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống các thành viên, bảo đảm bù đắp đủ chi phí và có tích lũy để phát triển. Do đó, để ngăn chặn xu hướng xa rời bản chất, mục tiêu hoạt động hay thương mại hóa, đồng chí đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý để tăng cường quản lý và xử lý rủi ro. Đồng thời, rà soát, đánh giá, phân loại, tập trung xử lý các quỹ yếu kém theo nguyên tắc thận trọng, đảm bảo quyền lợi của người gửi; gắn với tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng và UBND các cấp tăng cường quản lý, theo dõi giám sát hoạt động của các quỹ trên địa bàn để ngăn ngừa, hạn chế các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi để các quỹ hoạt động có hiệu quả và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan.

Khánh Hòa – Xuân Trường

Theo Bản tin Thời sự Tối/TTV

.