Banner

Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Thứ Ba, 24/11/2020, 20:38 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị, Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

 

Giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng hoàn thiện, phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực. Hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Theo thống kê, trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản (71 luật, 2 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Chính phủ ban hành 745 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch. Ở địa phương ban hành tổng số 92.799  văn bản cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn, bước đầu áp dụng khoa học công nghệ vào công tác truyền thông để đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả, tiết kiệm hơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng, hoàn thiện, thực thi pháp luật vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Hệ thống pháp luật chưa thực sự đồng bộ, tính thống nhất chưa cao, vẫn còn cồng kềnh với nhiều hình thức văn bản, do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành, một số nội dung còn có sự mâu thuẫn. Tính minh bạch của hệ thống pháp luật vẫn còn hạn chế, một số quy định được hiểu, được áp dụng chưa thống nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc xây dựng thể chế pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước pháp quyền XHCN. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội để nâng cao hơn nữa tính dự báo và chất lượng các chương trình lập pháp, lập quy trong nhiệm kỳ sắp tới của Quốc hội và Chính phủ. Tiếp tục rà soát hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả với các chế tài nghiêm minh. Các bộ, ngành cần kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật, kịp thời ban hành các văn bản quy định hướng dẫn chi tiết luật, pháp lệnh để sớm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống. 

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV

.