Banner

Nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực HTX tại Việt Nam

Thứ Hai, 30/11/2020, 20:14 [GMT+7]

(TTV)- Thời gian qua, dù có những khởi sắc, song so với các khu vực kinh tế khác, kinh tế hợp tác xã vẫn chưa phát huy được vai trò cũng như tiềm năng, lợi thế để nâng cao hiệu quả hoạt động. Một trong những nguyên nhân chính là kỹ năng lao động trong khu vực kinh tế này còn nhiều hạn chế. Đây cũng là vấn đề được thảo luận tại Diễn đàn "Nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực HTX tại Việt Nam". Diễn đàn do Liên minh Hợp tác xã Việt nam, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa dự diễn đàn.

Hiện nay, cả nước có gần 120 nghìn tổ Hợp tác, 27.000 hợp tác xã và 100 liên hiệp hợp tác xã,  thu hút hơn 8,1 triệu thành viên, chủ yếu ở địa bàn nông thôn tham gia; tác động trực tiếp đến đời sống, thu nhập và sức mua của gần 30 triệu người.

Tuy nhiên, số liệu khảo sát của Liên minh HTX Việt Nam cho thấy, hiện chỉ có 6,8% cán bộ chủ chốt hợp tác xã có trình độ từ Đại học trở lên, trong khi trên 30% cán bộ  HTX vẫn chưa qua đào tạo. Đây chính là những rào cản của các HTX trong tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao hiệu quả  hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung về kỹ năng lao động Việt Nam và xu hướng cung cầu lao động trong bối cảnh tương lai việc làm của Việt Nam; thực trạng việc làm đáp ứng yêu cầu hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0- giải pháp cho khu vực hợp tác xã. Đồng thời có những giải pháp, định hướng nâng cao kỹ năng lao động trong hợp tác xã…

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cho biết: Hiện Thanh Hóa có 1.066 hợp tác xã, 1 Liên hiệp hợp tác xã, là một trong những địa phương có số lượng hợp tác xã trong tốp đầu cả nước. Các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác xã của Thanh Hóa, như: xây dựng các mô hình hình thí điểm đưa cán bộ trẻ về hợp tác xã, các mô hình ứng dụng công nghệ cao…đã phát huy tốt hiệu quả.

Kinh tế HTX đã trở thành một kênh huy động nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Diễn đàn “Nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực HTX tại Việt Nam” tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa là cơ hội để các địa phương, đơn vị tham dự diễn đàn, trong đó có tỉnh Thanh Hóa có thêm định hướng và những giải pháp đổi mới, nâng cao kỹ năng lao động cho khu vực kinh tế tập thể, HTX tỉnh, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Theo Thời sự tối 30/11/2020

.