Banner

Thống nhất chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Thứ Năm, 26/11/2020, 21:00 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 26/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá tổ chức phiên họp thứ 34 cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sẽ được tổ chức trong 2 ngày, mùng 5 và 6/12/2020, tại Trung tâm hội nghị 25B của tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận đối với các báo cáo của thường trực HĐND tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh; Thông báo của ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét và quyết nghị 34 tờ trình của UBND tỉnh. Trong đó có các tờ trình về: Giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; Ban hành chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 — 2025”; Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống trung tâm chỉ huy, điều hành, hệ thống giám sát, bảo vệ các mục tiêu quốc phòng, an ninh, mục tiêu quan trọng về chính trị, văn hóa của tỉnh; hệ thống điều hành giao thông thông minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đầu tư công năm 2021; các tờ trình về dự toán thu-chi; phân dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Thanh Hóa; Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019; Bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư chợ tại Nghị quyết số 29 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa; Kéo dài hiệu lực một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Kéo dài việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 126 ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyên khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 đến hết năm 2022; Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA năm 2020; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020; xem xét quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên các lĩnh vực văn hóa; xã hội; thể dục thể thao; công nghệ thông tin; y tế; Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2020; Thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn năm 2020; Cập nhật các mỏ đất mỏ đá vào dự án “Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019”; Sửa đổi Nghị quyết số 44 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa.

Tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII; thống nhất với báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, tiếp thu các ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh các tờ trình để trình tại Kỳ họp thứ 14. Các báo cáo phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tính pháp lý, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phương Thảo - Hồng Thư

Theo Bản tin Thời sự Tối/TTV

.