Banner

Chủ động tuyên truyền, phản bác những luận điệu xuyên tạc về nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thứ Năm, 03/12/2020, 18:23 [GMT+7]

(TTV) - Càng đến gần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, đặc biệt là thủ đoạn xuyên tạc xung quanh vấn đề nhân sự cán bộ chủ chốt của Đảng. Vì thế, nhận diện rõ những luận điệu sai trái và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời là trách nhiệm không chỉ của cấp ủy, chính quyền mà còn của cả người dân.

 

Để đấu tranh với những luồng thông tin xấu độc của các phần tử phản động, cơ hội chính trị nhắm vào công tác nhân sự của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, một mặt cung cấp kịp thời cho nhân dân những thông tin đúng đắn về công tác nhân sự của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; mặt khác chủ động phản bác với những luận điệu sai lệch, bịa đặt. Khi những thông tin chính thống được tuyên truyền rộng rãi, dân chủ, người dân hiểu rõ về các nguyên tắc lựa chọn hay xử lý cán bộ luôn công khai, minh bạch, đúng người đúng việc; thì các thế lực thù địch, phản động khó có thể lợi dụng để xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là một quá trình chặt chẽ, xuyên suốt từ địa phương đến trung ương. Do vậy, để người dân tin tưởng vào nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc thì trước hết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới được bầu sau Đại hội Đảng các cấp phải nỗ lực hết mình để tập trung chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi kinh tế phát triển, xã hội ổn định, dân chủ được coi trọng, niềm tin của Nhân dân được tăng lên, thì âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sẽ dễ dàng bị đập tan. /.

Theo Bản tin Thời sự 18h30’ ngày 3/12

.