Banner

UBND tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật quan trọng

Thứ Năm, 03/12/2020, 19:40 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 3/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số Luật cho cán bộ chủ chốt các ngành, các địa phương, gồm: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết; trong đó có một số Luật rất quan trọng, liên quan tới kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đất nước; thẩm quyền, thủ tục ban hành văn bản quản lý Nhà nước. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Đây là những luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và vai trò điều tiết, quản lý của Nhà nước trong vận hành nền kinh tế thị trường thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định: Toàn bộ các văn bản Luật trên có nhiều quy định mới và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi Thanh Hoá đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế với tốc độ cao gắn với với đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành cần tập trung nghiên cứu, tìm hiểu; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các văn bản pháp luật trên đến toàn thể cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân; phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai, quán triệt những nội dung chính, những điểm mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp.

Ba luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hữu Đại – Sỹ Thảo

Theo Bản tin Thời sự Tối/TTV

.