Banner

Hội Nông dân Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Tư, 13/01/2021, 20:38 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 13/1, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và diễn biến phức tạp của thời tiết, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống Hội và hội viên nông dân, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Đặc biệt, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp để phát triển sản xuất; đầu tư nguồn Quỹ hỗ trợ cho các mô hình, dự án, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó mà hoạt động của các cấp hội đạt được nhiều hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

Tại hội nghị, các ý kiến của các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nêu những cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế, những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đánh giá cao những thành tích mà công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2020. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế và đề nghị các cấp hội nông dân Thanh Hóa tập trung thực hiện. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp hội nông dân phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng chính trị, kinh tế, xã hội hùng hậu, góp phần giữ vững sự ổn định và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, hội viên nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh để mỗi cấp Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của nông dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cây trông trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội Nông dân Thanh Hóa cần chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới có chất lượng, hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và kỹ năng vận động nông dân nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tiến Dũng – Hồng Thư

Theo Bản tin Thời sự Tối/TTV

.