Banner

Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tạm hoãn chương trình tiếp công dân tháng 01 năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Hai, 18/01/2021, 20:21 [GMT+7]

(TTV)- Theo kế hoạch, lịch tiếp, đối thoại với công dân của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa định kỳ tháng 01 năm 2021 là vào ngày 20/01/2021. Tuy nhiên, do từ nay đến hết tháng 01 năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có chương trình công tác khác theo kế hoạch của Trung ương, nên đồng chí sẽ tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân theo chương trình tiếp công dân định kỳ tháng 02, thời gian vào thứ Hai, ngày 22/02/2021, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 

Đề nghị các tổ chức, công dân đã đăng ký tham gia buổi tiếp và đối thoại với công dân tháng 01 năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, tham gia chương trình tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 theo thời gian nêu trên.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các tổ chức, công dân biết và thực hiện theo quy định.

Theo Thời sự tối 18/1/2021

.