Banner

Triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Thứ Tư, 13/01/2021, 19:45 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 13/1, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác  năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

 

Năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Pháp lệnh quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị công lập, ở nơi làm việc trong doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn và phân công Ban chỉ đạo sau Đại hội Đảng bộ các cấp; nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh. Tình hình Nhân dân cơ bản ổn định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020 và thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ cở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Thanh Hóa đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các cấp cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền được phân công phụ trách để triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của đảng, nhà nước về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với xây dựng văn hóa công vụ; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân; tăng cường kiểm tra giám sát, nắm chắc, bám sát địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở; góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền; tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Cẩm Tú – Đức Tình

Theo Bản tin Thời sự Tối/TTV

.