Banner

UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Thứ Hai, 22/02/2021, 19:40 [GMT+7]

(TTV)- Chiều 22/02, đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 “về phát triển hạ tầng” một trong 3 khâu đột phá quan trọng giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng  Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Khâu đột phá về phát triển hạ tầng của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. Dự thảo đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp chủ yếu và danh mục các dự án cần thực hiện trong cả nhiệm kỳ trên 10 lĩnh vực trọng tâm như: hạ tầng giao thông; hạ tầng nông nghiệp nông thôn; điện; công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thương mại; hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; hạ tầng đô thị. Tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn khoảng 400.000 tỷ đồng. Trong đó vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 294.500 tỷ đồng bao gồm  vốn đầu tư công do địa phương quản lý 29.000 tỷ đồng; vốn đầu tư công do các bộ, ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn là 78.500 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp; vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP là 187.000 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị cho rằng: Kế hoạch hành động chính là cơ sở quan trọng để lập kế hoạch đầu tư công và kêu gọi các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa. Vì vậy, dự thảo phải xác định rõ thứ tự ưu tiên thực hiện của các chương trình, dự án trong danh mục. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm về thực trạng hạ tầng trên các lĩnh vực, đưa ra các giải pháp và yêu cầu về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.  

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá phát triển hạ tầng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã soạn thảo. Cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù kế hoạch đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể và danh mục dự án, tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch thì điều quan trọng nhất trong phát triển hạ tầng là phải đổi mới tư duy từ khâu quy hoạch.

Trên cơ sở quy hoạch mới lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư, phương thức huy động vốn cho đến việc triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chi tiết các nội dung liên quan theo lĩnh vực, gửi ý kiến đóng góp để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, làm căn cứ hoàn thiện dự thảo kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Theo Thời sự tối 22/02/2021

.