Banner

[Infographic] Đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Bảy, 06/03/2021, 10:32 [GMT+7]

(TTV) - Mới đây, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

.
.