Banner

Giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Thứ Tư, 07/04/2021, 20:29 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 7/4, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

 

Trong quý I/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt. Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh; qua kiểm tra, đã kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng được nâng lên. Cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự Uỷ ban Kiểm tra; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phân tích, chỉ rõ một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị: trong quý II/2021, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đặc biệt là những nội dung cơ bản, nội dung mới, cốt lõi về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Thể chế hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; trong đó, chú trọng đổi mới, cải tiến kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, những nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng lưu ý cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, coi đây là việc làm thường xuyên để phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa từ xa, giải quyết từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng với phương châm “Phòng ngừa từ xa, cảnh báo từ xa, răn đe từ xa”.

Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị Uỷ ban Kiểm tra các cấp tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật. 

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV

.