Banner

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ Ba, 07/12/2021, 20:20 [GMT+7]

(TTV) - Sáng  7/12,  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu  quả  kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự hội nghị. 

 

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 Trung ương 5 (Khóa IX)  và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, kinh tế tập thể, đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 9.300 hợp tác xã phi nông nghiệp, chiếm hơn 34% tổng số hợp tác xã; so với Hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp có số lượng thành thấp hơn, nhưng đạt tỷ lệ cao hơn về vốn, tài sản, doanh thu và lợi nhuận.

Trên địa bàn Thanh Hóa, ước đến hết năm 2021 có 407 hợp tác xã phi nông  nghiệp, tăng 162  HTX so với năm 2002. Doanh thu bình quân 1 hợp tác xã phi nông nghiệp đạt trên 6,1 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân hàng năm của 1 HTX đạt 425 triệu đồng, gấp 5,4 lần so với năm 2002. Phần lớn HTX phi nông nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh tập trung, gắn với chuỗi giá trị, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, ngành nghề truyền thống địa phương, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Các ngành, địa phương tiếp tục thống nhất nhận thức về quan điểm, phát triển kinh tế tập thể là tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên và tách bạch với mô hình doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đặc biệt, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác phải giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Thanh Tâm - Minh Quang/ Bản tin Thời sự tối TTV 

.