Banner

Nâng cao sức cạnh tranh trong chăn nuôi lợn

(TTV) - Từ đầu năm 2018 đến nay, giá lợn hơi đã tăng trở lại và ở mức đỉnh điểm, đây là một tín hiệu vui cho người chăn nuôi . Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường còn bấp bênh như hiện này, điều quan trọng là vẫn phải có các giải pháp nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh, để  tạo được sự phát triển bền vững trong chăn nuôi lợn.
 
.