Banner

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Triệu Sơn

Thứ Tư, 30/05/2018, 21:00 [GMT+7]

(TTV)- Sáng 30/5, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh, do đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2015-2017 tại huyện Triệu Sơn. 

Thay mặt thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai, đánh giá công tác cải cách hành chính của huyện Triệu Sơn đã có những chuyển biến tích cực ở các nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá công tác cải cách hành chính của huyện Triệu Sơn đã có những chuyển biến tích cực.

Triệu Sơn là huyện luôn đạt loại khá về chỉ số cải cách hành chính. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ trả chậm còn nhiều, bộ thủ tục hành chính cấp huyện đưa ra một cửa liên thông còn hạn chế, đội ngũ thực hiện cải cách hành chính nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu.

Triệu Sơn là huyện luôn đạt loại khá về chỉ số cải cách hành chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Triệu Sơn thực hiện nghiêm túc chương trình tổng thể cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật các thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính tới cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp; trong thực hiện rà soát cải cách thủ tục hành chính cần có biện pháp đơn giản hóa để giảm thời gian và chi phí; nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ, nhất là những người trực tiếp làm công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Triệu Sơn thực hiện nghiêm túc chương trình tổng thể cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Hồng Ngọc - Xuân Sơn

 

.