Banner

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Thứ Ba, 27/02/2018, 15:35 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 26/2, dưới dự chủ trì của đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo.

Hai tháng đầu năm 2018 mặc dù rơi vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, song với phương châm có dấu hiệu vi phạm là phải kiểm tra, giám sát để phòng ngừa; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, hướng vào những vấn đề Đảng đang cần, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 61 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nguyên tắc kỷ luật Đảng.

Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra bước chuyển biến mới trong năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh uỷ,  đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đề nghị: Cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBKT các cấp phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Kiện toàn, nâng cao chất lượng, trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát Đảng. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp phải bắt tay vào công việc trên nguyên tắc, quy định của Đảng. Chú trọng phát hiện và kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung phát hiện và kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: công tác cán bộ; thực hiện quy chế làm việc; việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, đạo đức lối sống… Qua kiểm tra phải có kết luận rõ ràng trên cơ sở chứng cứ xác đáng. Kết luận kiểm tra phải thấu lý, đạt tình và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân được biết.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2018 là năm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, do vậy, cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng phải thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, có uy tín, hoạt động dựa trên nguyên tắc tự phê bình, tự giác, cầu thị; luôn tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức, giữ gìn đạo đức trong sáng… Thực hiện hoạt động kiểm tra đúng nội dung, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo môi trường ổn định để  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tại hội nghị, UBKT Tỉnh uỷ đã thông qua kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, làm căn cứ để UBKT các cấp thực hiện thống nhất nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn tỉnh và trong cả nước.

Minh Tuyết – Quang Hoà 

 

.