Banner

Cho ý kiến về dự thảo quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 17/04/2018, 07:53 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 16/4, đồng chí Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa.

 

Đồng chí Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa.
Đồng chí Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa do Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì soạn thảo, quy định chi tiết về đối tượng thực hiện, nguyên tắc quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, nguồn kinh phí thực hiện các chương trình xúc tiến, đơn vị chỉ đạo, thực hiện, quản lý; phối hợp,tham gia các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị khẳng định sự cần thiết ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị bổ sung, sửa đổi một số nội dung chi tiết trong dự thảo, đề nghị làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ngành, đơn vị trong thực hiện các chương trình xúc tiến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc ban hành sớm quy chế về xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư  tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn chỉnh Dự thảo, xây dựng Tờ trình, trình UBND xem. Trong đó, cần phân tích đánh giá lại kết quả thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch những năm qua, sự cần thiết ban hành quy chế này. Làm rõ hơn quy trình xây dựng, thực hiện các hoạt động xúc tiến,  trách nhiệm cụ thể của từng ban, ngành, đơn vị trong phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến; quy định quy trình đăng ký xúc tiến của các huyện, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất đề nghị về tên của quy chế là “Quy chế phối hợp xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa” nhằm nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm phối hợp giữa các  sở, ngành, đơn vị trong thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thảo – Đức Tình

.