Banner

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

Thứ Ba, 03/04/2018, 20:01 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 3/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Quốc Hội, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

 

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm việc với tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Trong giai đoạn 2011-2016, có 32 chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn vay ODA với tổng mức đầu tư 11 nghìn 393 tỷ đồng được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa , trong đó có 17 chương trình, dự án do địa phương làm chủ quản đầu tư và 15 chương trình, dự án do Bộ, ngành trung ương làm chủ quản đầu tư. Đến nay, có 21 chương trình , dự án đã được hoàn thành và 11 chương trình, dự án đang được triển khai thực hiện. Giá trị vốn giải ngân giai đoạn 2011-2016 là 6 nghìn 866 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA là 5 nghìn 630 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 500 tỷ đồng.

Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch thực hiện tổng thể và hàng năm của từng chương trình, dự án, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, đầu tư, xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn nước ngoài; đảm bảo mức bố trí vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hàng năm phù hợp với các điều ước quốc tế, phù hợp với khả năng giải ngân thực tế của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định:  Các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2011-2016 được xem xét rất kỹ về mặt chủ trương và được quản lý chặt chẽ, nên mang lại hiệu quả cao, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt trên các ngành, lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp nông thôn kết hợp xóa đói, giảm nghèo; giao thông vận tải, cấp thoát nước và phát triển đô thị; y tế, giáo dục đào tạo và lĩnh vực năng lượng. Thông qua các chương trình, dự án ODA đã và đang triển khai, nhất là các dự án có hỗ trợ kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức ở các ngành, các cấp được tiếp cận, đào tạo, hiểu biết thêm các thông lệ và quy định quốc tế tại cơ quan quản lý nhà nước về nguồn vốn ODA. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng nêu rõ, quá trình sử dụng và quản lý nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn nhất định, đó là: Công tác khảo sát, thiết kế và lập báo cáo nghiên cứu khả thi của đơn vị tư vấn ở một số dự án ODA còn hạn chế, nên trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần dẫn đến một số dự án chậm tiến độ; một số dự án sử dụng tư vấn quốc tế có chi phí cao; có thời điểm việc cân đối vốn đối ứng của tỉnh gặp khó khăn do nhu cầu vốn đối ứng cho các dự án ODA rất lớn.

Các đại biểu dự hội nghị
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn các Bộ, Ban ngành Trung ương những năm vừa qua đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo nhiều điều kiện để tỉnh Thanh Hóa có thêm nguồn lực, cùng với ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và vốn của các thành phần kinh tế khác, để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét những vấn đề thuộc về thể chế, luật, các Nghị định, Thông tư hiện nay đang có vướng mắc cần có biện pháp tháo gỡ sớm. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiếp thu nghiêm túc những hạn chế được đoàn giám sát phân tích, đồng thời, tăng cường công tác giám sát để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện tiếp cận, quản lý, sử dụng  nguồn vốn ODA đạt hiệu quả tốt về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy, tăng cường công tác quản lý sau đầu tư để bảo đảm các công trình dự án có tính bền vững và tiếp tục phát huy tác dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, do nhu cầu về nguồn vốn ODA của tỉnh lớn nên Thanh Hóa cần sớm rà soát lại tất cả các dự án vốn vay ODA, tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả nguồn vốn, cân đối khả năng tài chính của tỉnh để đáp ứng yêu cầu giải ngân một cách hợp lý. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp các kiến nghị của tỉnh để  báo cáo Chính phủ xem xét./.

Hồng Ngọc - Đức Tình

 

.