Banner

Giảm 33% tổng chỉ tiêu đào tạo sư phạm trên cả nước

Thứ Ba, 17/04/2018, 08:38 [GMT+7]

Mùa tuyển sinh năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo sư phạm xuống còn 35.000, giảm khoảng 33% so với chỉ tiêu năm 2017.

 

Mùa tuyển sinh năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo sư phạm xuống còn 35.000, giảm khoảng 33% so với chỉ tiêu năm 2017.
Mùa tuyển sinh năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo sư phạm xuống còn 35.000, giảm khoảng 33% so với chỉ tiêu năm 2017.

Kết quả này được đưa ra sau khi Bộ Giáo Dục thực hiện rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên, tổng hợp nhu cầu của từng địa phương và năng lực từng trường. Nhiều trường sau khi đánh giá lại nhu cầu của địa phương đã chủ động tự giảm chỉ tiêu một số ngành, thậm chí là bỏ tuyển sinh những ngành không đào tạo được. Đây được cho là một tín hiệu tốt, cho thấy các trường đã có trách nhiệm đối với xã hội .Trước đó, mùa tuyển sinh năm 2017, ngành sư phạm từng gây chú ý dư luận khi điểm đầu vào của nhiều trường đại học, cao đẳng ở mức thấp, nhưng vẫn không thể tuyển đủ chỉ tiêu.

BT. Thùy Linh

.