Banner

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nga Sơn, Hà Trung

Thứ Sáu, 20/04/2018, 20:33 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 20/4, Đoàn công tác Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nga Sơn và huyện Hà Trung từ năm 2015 đến nay. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo các huyện Nga Sơn, Hà Trung, đoàn công tác Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã đi khảo sát tại một số điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn 2 huyện Nga Sơn và Hà Trung.

Đoàn công tác Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã đi khảo sát tại các một số điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn 2 huyện Nga Sơn và Hà Trung

Đoàn công tác Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã đi khảo sát tại các một số điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn 2 huyện Nga Sơn và Hà Trung

Theo báo cáo của huyện Nga Sơn, trên địa bàn huyện hiện có 42 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng. Trong đó có 5 di tích cấp quốc gia, 37 di tích cấp tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, từ nhiều nguồn lực, huyện đã đầu tư hơn 74 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo các điểm di tích; đầu tư mở rộng hệ thống giao thông, đào tạo đội ngũ làm công tác du lịch. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư về phát triển du lịch trên địa bàn; hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Tại huyện Hà Trung, từ năm 2015 đến nay, huyện đã huy động các nguồn lực, đầu tư trên 100 tỷ để trùng tu tôn tạo các di tích. Ngoài ra, huyện cũng đã tập trung quy hoạch, định hướng được một số tour tuyến, điểm du lịch trên địa bàn. Phục dựng lại nhiều lễ hội truyền thống. Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cho phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch.

Các ý kiến tại buổi giám sát đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý phát triển du lịch tại địa phương như: Chưa có quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch địa phương, thiếu sự liên kết giữa các điểm di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Nhiều điểm di tích tham quan còn thô sơ, nghèo nàn, hiệu quả thu hút khách du lịch chưa cao. Đội ngũ cán bộ quản lý du lịch, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch của các huyện còn thiếu và yếu, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch còn hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị huyện Nga Sơn và huyện Hà Trung cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, chiến lược trong công tác quản lý phát triển du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị huyện Nga Sơn và huyện Hà Trung cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, chiến lược trong công tác quản lý phát triển du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị huyện Nga Sơn và huyện Hà Trung cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, chiến lược trong công tác quản lý phát triển du lịch. Trước hết, phải nghiên cứu, sớm xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch trên địa bàn. Trên cơ sở đó, xác định các sản phẩm du lịch đặc trưng, kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng du lịch, xã hội hóa trong công tác phát triển du lịch. Gắn phát triển du lịch với tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ làm du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo sự phong phú, hấp dẫn tại từng điểm di tích.

Các ý kiến tại buổi giám sát đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý phát triển du lịch tại địa phương
Các ý kiến tại buổi giám sát đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý phát triển du lịch tại địa phương

Đồng chí Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện Nga Sơn ưu tiên bố trí nguồn ngân sách đầu tư quảng bá, kết nối 5 điểm di tích cấp Quốc gia của huyện với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Đề nghị huyện Hà Trung kết hợp với các công ty lữ hành du lịch xây dựng phát triển các tour tuyến phù hợp, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động tín ngưỡng tại các điểm di tích tâm linh.

Các ý kiến, kiến nghị của huyện Hà Trung và Nga Sơn cũng được Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để báo cáo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Thanh Thảo – Đức Tình

.