Banner

Hiến đất làm đường - tăng cường tình làng nghĩa xóm

Thứ Năm, 31/05/2018, 11:05 [GMT+7]

(TTV) - Ở xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, nhiều hộ dân đã hiến tặng hàng trăm m2 đất cho thôn, xã để mở rộng đường làng ngõ xóm. Hành động đẹp này  cho thấy sự cố kết cộng đồng và tình làng nghĩa xóm là nét đẹp vẫn luôn tồn tại trong đời sống xã hội.  

 

Từ nhiều năm nay, xưởng làm miến này là nơi mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình bà Ngô Thị Chất, ở thôn Văn Vật, xã Đông Vinh.

Nhưng chỉ vài ngày nữa, gia đình bà sẽ tháo dỡ xưởng, chuyển sang địa điểm khác để nhường đất cho địa phương mở rộng tuyến đường liên xã. Trước đó, gia đình bà đã hiến tặng gần 100 m2 đất vườn để mở rộng đường.

Bà Ngô Thị Chất - Thôn Văn Vật, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa: Theo tinh thần chung của nhà nước, của thành phố, chúng tôi cũng nhất trí làm theo để đường khang trang, chúng tôi cũng được hưởng thụ, mang lại lợi ích cho đời con đời cháu, tinh thần của gia đình thoải mái, ủng hộ.
Bà Ngô Thị Chất - Thôn Văn Vật, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa: Theo tinh thần chung của nhà nước, của thành phố, chúng tôi cũng nhất trí làm theo để đường khang trang, chúng tôi cũng được hưởng thụ, mang lại lợi ích cho đời con đời cháu.

Khi Thành phố Thanh Hóa có chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường từ cầu Tam Thọ đến cầu Văn Vật lên 9m, có hệ thống điện chiếu sáng và thoát nước công cộng, cán bộ lãnh đạo xã Đông Vinh lo lắng không ít, vì toàn bộ việc giải phóng mặt bằng do xã chịu trách nhiệm.

Có tới 40 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi việc mở rộng tuyến đường. Còn nguồn ngân sách của địa phương không thể đảm đương được việc đền bù. Vì vậy, xã đã vận động các hộ dân bị ảnh hưởng hiến đất, hiến tài sản để làm đường.
Có tới 40 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi việc mở rộng tuyến đường. Còn nguồn ngân sách của địa phương không thể đảm đương được việc đền bù. Vì vậy, xã đã vận động các hộ dân bị ảnh hưởng hiến đất, hiến tài sản để làm đường.

Do được tuyên truyền vận động, các hộ  đã nhận thức rõ về lợi ích của việc làm đường và trách nhiệm của mình. 100% các hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, tháo dỡ các công trình trên đất để bàn giao mặt bằng thi công mở rộng tuyến đường.

Ông Lê Văn Đồng - Trưởng thôn Văn Vật, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa: Vừa xã vừa thôn đã đi từn hộ 1 để động viên, và họp các ban ngành đoàn thể đi vận động, xã cũng họp lại và vận động, công trình trên đất và hoa màu đều được nhân dân đồng tình tự bứt, tự chặt để bàn giao cho đơn vị thi công.
Ông Lê Văn Đồng - Trưởng thôn Văn Vật, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa: Vừa xã vừa thôn đã đi từn hộ 1 để động viên, và họp các ban ngành đoàn thể đi vận động, xã cũng họp lại và vận động, công trình trên đất và hoa màu đều được nhân dân đồng tình tự bứt, tự chặt để bàn giao cho đơn vị thi công.

Sự đồng thuận, chung sức của người dân là nguồn lực quan trọng để xã Đông Vinh đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Hồng Tư - Xuân Sơn

.