Banner

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo công tác chống hạn

(TTV)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình hạn hán, thiếu nước đang xảy ra tại một số dịa phương, ngày 18.6, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chống hạn và phục vụ sản xuất tại huyện Tĩnh Gia và  huyện Đông Sơn.
 
.