Banner

Điện lực Thanh Hóa khởi động hành trình văn hóa doanh nghiệp

(TTV) - Đổi mới toàn diện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên những giá trị cốt lõi là mục tiêu của chương trình khởi động hành trình văn hóa doanh nghiệp năm 2018 vừa được Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức.
 
.