Banner

Tủ sách tại nhà văn hóa thôn đang bị "bỏ quên"

(TTV) - Theo quy định, trong xây dựng thiết chế văn hoá của các thôn, xã phải thành lập và duy trì hoạt động của các tủ sách; tủ sách được đặt tại các nhà văn hoá để người dân dễ dàng tiếp cận; qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tủ sách tại các nhà văn hoá lại đang bị bỏ quên, chưa có tác dụng như kỳ vọng.
 
.