Banner

Cả nước có 600 nhà chung cư cũ bị hư hỏng nặng

Thứ Tư, 16/05/2018, 22:47 [GMT+7]

(TTV) - Bộ Xây dựng cho biết, trong số 2.500 tòa nhà chung cư cũ hiện có trên địa bàn cả nước, có khoảng 600 nhà bị  hư hỏng nặng, xếp vào nhóm chất lượng cấp C và D.  

 

Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù các địa phương đã rất cố gắng triển khai thực hiện nhưng số lượng nhà chung cư được cải tạo, xây dựng lại đạt tỷ lệ rất thấp. Trong khi đó, hiện nay, một số quy định của pháp luật còn chưa phù hợp với tình hình thực tế, như quy định về việc lựa chọn chủ đầu tư; quy hoạch cải tạo xây dựng lại các nhà chung cư; quy định về mật độ dân cư của khu vực có nhà chung cư; việc xác định ranh giới, quy mô sử dụng đất khu vực có nhà chung cư... Mặt khác, nhiều địa phương chưa chủ động trong việc tuyên truyền, phổ biến đến người dân về chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chưa chủ động bố trí nguồn vốn để thực hiện; lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện, bố trí quỹ đất để tái định cư.

Cẩm Tú

.