Banner

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai

Thứ Năm, 14/06/2018, 08:09 [GMT+7]

(TTV) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.

 

Chương trình nhằm đánh giá mức độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là các thiên tai có tần suất xuất hiện cao hàng năm; xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai và bản đồ cảnh báo thiên tai, làm cơ sở để đề xuất giải pháp phòng, chống thiên tai và ứng phó với rủi ro thiên tai cho các khu vực; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thiên tai và rủi ro thiên tai.

Chương trình được triển khai từ năm 2018. Giai đoạn từ năm 2018 - 2020 tập trung đánh giá, lập bản đồ cảnh báo thiên tai và bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai.

Minh Tuyết

.