Banner

Hoằng Hóa: thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo động lục trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ Sáu, 10/08/2018, 20:29 [GMT+7]

(TTV) - Từ thực tiễn phong trào tại các địa phương cho thấy: nơi nào thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thì nơi đó phát huy tốt nhất sức mạnh nội sinh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Đài PTTH Thanh Hóa về thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Hoằng Hóa, huyện có số xã phải hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nhiều nhất tỉnh và đang phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2019.

Hơn 5 năm xây dựng Nông thôn mới, xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa đã huy động nhân dân đóng góp trên 142,6 tỷ đồng để đầu tư các công trình hạ tầng, chỉnh trang và xây dựng nhà cửa theo chuẩn Nông thôn mới. Từ những việc lớn như đóng góp tiền để xây trường học, làm đường giao thông, xây dựng kênh mương nội đồng, hay những việc nhỏ như trồng hoa mười giờ hai bên đường làng ngõ xóm, tất cả đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến của nhân dân. Khi mọi người dân đều đồng tình, thì công việc được triển khai rất dễ dàng, thuận lợi.

Ông Vũ Minh Châu (Thôn Đằng Minh, xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa) nói rằng: "Người dân được bàn bạc, kiểm tra, giám sát nên rất đồng lòng. Kết quả hôm nay rất phấn khởi"Ông Hoàng Đình Hợp (Chủ tịch UBND xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa) cho biết thêm: "Có những việc ban đầu rất khó, dân không đồng tình, nhưng qua bàn bạc, người dân thấy công khai, hợp lý nên ủng hộ"

Huyện Hoằng Hóa có tới 42 xã phải hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, nhiều nhất trong toàn tỉnh. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 25 xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, dự kiến trong năm 2018 sẽ có thêm 15 xã về đích trong chương trình này. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh và huy động đóng góp của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương ở huyện Hoằng Hóa cũng rất chú trọng đến việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới.

 

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, nên mặc dù khối lượng công việc và huy động sức dân là rất lớn, nhưng các tiêu cực trong xây dựng Nông thôn mới ở Hoằng Hóa được hạn chế thấp nhất, các trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến xây dựng Nông thôn mới hầu như không xảy ra. Điều quan trọng hơn là bài học về phát huy dân chủ, huy động sức dân trong quá trình xây dựng Nông thôn mới đã được các cấp ủy, chính quyền ở huyện Hoằng Hóa đúc kết, vận dụng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác tại địa phương:

Với nhiều cách làm sáng tạo để huy động và sử dụng tốt các nguồn lực đầu tư cho xây dựng Nông thôn mới, trong đó có việc thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, huyện Hoằng Hóa đã có những bước đi vững chắc trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, quyết tâm đạt huyện chuẩn Nông thôn mới vào năm 2019.

Đức Đồng - Văn Lộc

.