Banner

Công điện khẩn số 17 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão Mangkhut

Thứ Sáu, 14/09/2018, 21:24 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa ban hành công điện số 17 về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão Mangkhut. Nội dung công điện như sau:

 

 

 

.