Banner

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 10/10/2018, 10:48 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị về việc Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn phải xác định xây dựng xã ATTP là thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, là thực thi pháp luật về ATTP, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 04/NQ-TU và phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Giám đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh về kết quả xây dựng xã an toàn thực phẩm thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Lê Quỳnh

.
.