Banner

Chôn lấp rác gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng môi trường

Thứ Sáu, 09/11/2018, 06:06 [GMT+7]

(TTV)- Số liệu thống kê cho thấy, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở khu vực đô thị trên cả nước khoảng 38.000 tấn/ngày, tăng trung bình 12%/năm. Phần lớn chất thải rắn được chôn lấp gây lãng phí tài nguyên, quỹ đất, và ảnh hưởng đến môi trường.

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt hiện nay tại khu vực nội thành trung bình đạt khoảng 85%, khu vực ngoại thành khoảng 60%, còn khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 40 - 55% so với lượng phát sinh.

Lượng chất thải rắn ngày càng lớn nhưng cả nước mới chỉ có 35 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đang hoạt động. Công nghệ xử lý là chôn lấp, ủ phân hữu cơ và đốt. Việc sử dụng công nghệ đốt còn rất hạn chế và phần lớn sử dụng công nghệ lạc hậu, công suất nhỏ, khí thải phát sinh chưa được kiểm soát chặt chẽ. Cả nước có 200 lò đốt, công suất dưới 500 kg/giờ. Nhiều lò đốt rác đầu tư công nghệ hạn chế gây phát thải nhiều chất độc hại vào môi trường không khí.

BT Minh Tuyết 

.